Den vigtige kost og motion


På den ende side er livet utrolig kompliceret, men på den anden side er det også ganske enkelt, det handler lidt om hvilke øjne der ser, og hvad det er du i bund og grund vil se. I disse år tales der rigtig meget omkring balance og det gode liv, og selv om definitionen på det gode liv kan og er forskellig, så er der alligevel noget helt grundlæggende og fundamentalt, der skal være til stede, før man kan tale om det gode liv. Vores helbred og velbefindende fysisk såvel som mentalt, vil altid være det grundlæggende for at man kan tale om et godt liv, det er helt sikkert. Er du i biologisk balance med dig selv, er der en langt større sandsynlighed for, at du kan skabe og fastholde det gode liv, som jo er i vores alle sammens interesse, når vi tager i betragtning, at vi jo kun så vidt vi da ved indtil videre kun lever en gang. Så skal livet jo gerne være godt og fyldt med glæde.