Saml veninderne til en aften i det alternatives tegn

Oplev det spirituelle sammen med dine veninder


Var det ikke noget med at samle pigebanden til en sammenkomst, der kommer til at stå i det spirituelle tegn? I disse år bekender flere og flere sig til at være søgende mennesker, det spirituelle vinder indpas både i vores private liv men også på mange moderne arbejdspladser, hvor der indrettes meditationsrum og afholdes kurser i mindfulness og meget andet. Vi mennesker er både krop og sjæl, og der skal helst være en god balance mellem begge dele for at vi har det godt med os selv. Det moderne liv er præget af et højt tempo, og der er fokus på de ydre ting fremfor det indre, og det giver mennesket udfordringer med sig selv og dermed også ens omgivelser. Så kunne du godt tænke dig at blive et mere helt menneske i krop og sjæl, så prøv at dykke ned i det alternative alene eller sammen med nogle af dine gode veninder!.