Hvad er produktion egentlig?

Produktionsprocessen er den række økonomiske aktiviteter, der omdanner input til output. Det er den motor, der driver en økonomi. Inputs er de ressourcer, der anvendes i produktionen: jord, arbejdskraft, kapital og iværksætteri. Output er de varer og tjenesteydelser, der produceres: fødevarer, tøj, husly og transport. Produktionsprocessen er afgørende for menneskets fremskridt. Den gør det muligt for os at skabe de ting, vi har brug for for at forbedre vores levestandard. Vi bruger den til at producere fødevarer til at brødføde os selv, husly til at beskytte os mod vejrliget og tøj til at holde os varme. Vi bruger den også til at producere transportmidler, så vi kan bevæge os frit rundt og handle med andre. Produktionsprocessen er afgørende for vores velbefindende og vores evne til at forbedre vores levestandard. uden den ville vi være begrænset til de ressourcer, som vi selv kan finde eller høste. Med den kan vi producere alt, hvad vi kan forestille os. Den eneste begrænsning er vores kreativitet. Så lad os komme i gang og lave noget nyt!